World Health Organization

WHO code

 

De WHO-code heet voluit – de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk – . De WHO heeft de regels vastgesteld waaraan fabrikanten van kunstvoeding zich moeten houden. Zo moeten ouders zelf een keuze kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beinvloeding van commerciĆ«le partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Borstvoedingscentrum de Noordkop werkt alleen met merken en producten van producenten die zich aan de WHO-code houden. Er wordt dan ook geen reclame gemaakt voor merken die in strijd zijn met deze code.

De WHO code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen
  • Goede voorlichting voor ouders
  • Vervangingsmiddelen voor moedermelk moeten waar nodig juist worden gebruikt
  • Nakomen richtlijnen voor de verkoop van en reclame van babyvoeding

Meer informatie over de gedragscode is te vinden op de website van de WHO.