Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

Beroepsvereniging NVL

 

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Zij maken zich sterk voor het vak lactatiekunde en voor de leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals in de ouder-kindzorg, overheid en zorgverzekeraars.

Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen maakt zich al sinds 1993 sterk voor de belangen van deze beroepsgroep en voor de kwaliteit van het vak.

Wat en wie zijn lactatiekundigen IBCLC

Ieder lid van de NVL heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar opnieuw recertificeren. Elke tien jaar moet opnieuw een examen worden afgelegd om de titel te mogen behouden. Alleen IBCLC-gecertificeerd lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van het vak lactatiekundige.

Lactatiekundigen IBCLC werken zelfstandig – alleen of in een groepspraktijk – of zijn verbonden aan ziekenhuis, kraamzorginstelling of consultatiebureau. Ze geven borstvoedingsadviezen en – ondersteuning, verzorgen opleiding voor andere zorgverleners en adviseren over het borstvoedingsbeleid van de instelling waar ze werken.

Iedereen kan contact opnemen met een lactatiekundige IBCLC. Op nvlborstvoeding.nl kun je onder het kopje ouders/consult een lactatiekundige IBCLC bij jou in de buurt vinden.

Wat is en doet de NVL

Een belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten. Zo hebben we inmiddels een vaste plaats verworven in de zorgketen voor ouder en kind, met als partner verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg. De NVL is als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 25 jaar zijn we gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen zoals de KNOV (verloskundigen).

De NVL is afgevaardigd in Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. Onze belangen worden daarmee ook op Europees niveau vertegenwoordigd.